YESRİP

YESRİP ×÷)(»๑۩۞۩๑: ﷲ ×÷·.·´¯`·)» doğru yerdesiniz kardeşliğin buluştuğu mekan «(·´¯`·.·÷× ﷲ :: ๑۩۞۩๑«)(÷×


Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

Tesettür Emrinin Merhaleleri

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

1icon Tesettür Emrinin Merhaleleri Bir Cuma Mayıs 21, 2010 12:06 pm

e.ubey

avatar
{{{~Yönetici~}}}
{{{~Yönetici~}}}
Yirmi üç senelik bir uygulama müddeti içinde tedricen indirilen Kur'an-ı Azimüşşan;muhatab olarak kabul ettiği toplumun öteden beri alışageldiği ve sürdürdüğü adet,gelenek ve değerlerinin olduğunu,bütün bunların da bir anda terk edilmesinin mümkün olmayacağı gerçeğini göz önene alarak,teşri'de (hüküm koyma hususunda) buna muvafık bir usul tercih etmiştir.İlahi hükümlerde ehemmiyet sırasını gözönünde bulundurarak insanların ihtiyaçlarını gözetmiş ve kolaydan zora doğru bir yol takib etmiştir.İşte bu hikmetlere binaen,tedricen farz kılınan emirlerden biri de "tesettür-i şer'i" emridir.

Müfessirlerin beyanına göre, hususan Muhammed Ali Sabuni'nin tesbitine göre; “tesettür” emri, Müslümanlar tarafından daha kolay kabul edilmesi ve toplumda daha rahat uygulanma­sı için bir kaç merhalede nazil olmuştur. En son ve en mükem­mel şeklini ise" cilbab" da, yani "çarşaf” ta bulmuştur. Şimdi bu merhaleleri kısaca öğrenmeye çalışalım:


[color=red]Birinci Merhale:[/color] Cenab-ı Hak (cc), kadınların tesettürü hak­kında ilk merhalede Ahzab Suresinin gelecek 33. ayet-i kerime­sini inzal buyurmuştur;

Ey Nebi (sav)'in hanımları ve Müslüman hanımları! Hanelerinizde karar kılın (oturun) ve kendinizi süsleyerek sokak­ta erkekler içine karışıp cahiliyye-i ûlâda olduğu gibi açılıp sa­çılmayın." (Ahzab, 33)

Ayet-i kerimede geçen "cahiliyye-i ûlâ" ta'biri, bir görüşe göre; İbrahim (as)'ın veladetleri devri olmakla; o zaman kadın­lar elbiselerini çeşitli zînetlerle donatarak başları, yüzleri, bo­yun ve bacakları açık olarak erkekler arasında gezerlerdi. Ahzab Süresi 33. ayet-i kelime ile kadınların böylece dışarı çıkmaları yasaklanmış ve yuvalarında oturmaları emredilmiştir.

"Cahiliyye-i uhra" ise; Hz. Isa (as) ile Hz. Muhammed (asm) arasındaki devredir. Bu devirde ise, kadınların baş, bacak ve kol­ları örtülü olup üzerlerinde başörtüleri ve elbiseleri vardı. Sade­ce yüzleri, boyunları ve göğüsleri açıktı ve zînetleri görünüyordu.

[color=red]İkinci Merhale[/color]:Kur'an-ı Mu'cizü'I-Beyan, ikinci merhalede Nur Süresinin 31. ayetiyle kadınların yüz, boyun ve göğüsleri­nin de zînet olduğunu ve bunların setredilmesi gerektiğini em­retti. Şöyle ki:

"Ve (kadınlar) zinetlerini izhar etmesinler. Onlardan zahir olanı müstesna. Ve başörtülerini yakalan üzerine sarkıtsınlar ve zinetlerini açmasınlar." (Nûr, 31)

Demek bu ayet-i kerime, 'kadınların ihtiyaç durumunda dı­şarı çıktıklarında, "yüz, boyun ve göğüslerini' de örtmeleri gerektiğini emretmektedir. Bu konu ile ilgili tafsilatlı bilgi ileride gelecektir.

[color=red]Üçüncü Merhale:[/color] Bu merhalede Ahzab Süre-i Celilesinin gelecek 59. ayet-i kelimesi nazil olmuştur:


"Ya Muhammed! Zevcelerine ve kızlarına ve mü'minlerin zevcelerine söyle ki; sokağa çıktıklarında çarşaflarını üzerleri­ne örtsünler!” (Ahzab, 59)

Nazil olan bu cilbab ayeti ile de kadınların namahrem er­keklere karşı çarşafla baştan ayağa kadar kapanmaları farz kı­lınmış ve zinetten sayılan başörtülerini ve elbiselerini de ört­meleri emredilmiştir. Böylece bu ayet-i kelime ile, kadınların baş örtülerini ve elbiselerini yabancı erkeklere göstermeleri ya­saklanmıştır.

[color=red]Dördüncü Merhalede:[/color] Ahzab Süresinin 53. ayet-i kelimesi nazil olmuştur. Şöyle ki:

"Peygamber (sav) 'in zevcelerinden bir şey istediğinizde, onu perde arkasından isteyin, Bu, sizin kalpleriniz için de, onların kalpleri için de daha temizdir."

Şafii Mezhebine göre, yukarıda zikredilen ve "hicab ayeti'" denilen Ahzab Süresinin bu 53. ayet-i kelimesi Peygamberimizin zevcelerine hastır. Bu sebeple ezvac-ı tahirat dışındaki mü'mi­ne kadınların, evin içinde çarşaflı bir surette erkeklerin huzuru­na çıkması caizdir.

Bir kısım Fukaha-yi İslam ise şöyle buyurmuştur: Bu Ayet-i kerime, ezvac-ı tahirata (Peygamberimizin zevcelerine) has de­ğildir. Belki ezvac-ı tahirat dâhil, umum mü'mine kadınların ev içindeki hicablarını beyan etmektedir. Bu görüşe göre, kadınlar, evin içinde namahrem erkeklerle ancak bir perde veya duvar veyahut kapı arkasından konuşabilirler. Böyle bir hicab olma­dan evin içinde erkeklerle karşılıklı konuşamazlar. Âlem-i İslam’ın tatbikatı bu halde devam edegelmiş, haremlik ve selamlık muhafaza edilmiştir. Mü'mine kadınlar dışarı çıkınca da her iki mezhebe göre, Ahzab suresinin 59. Ayet-i kerimesinin delale­tince çarşaf giyeceklerdir.

[color=green]İHTAR[/color]: Hazret-i Peygamber (asm) başta olmak üzere Saha­be-i Kirâmın erkeklerinin tesettürsüz kadınlarla konuşmaları ve başta ezvac-ı tahirat olmak üzere Saha­be-i Kirâmın hanım­larının tesettürsüz erkeklerle konuşmaları ile alakalı hadis-i şerifler ve tarihi vak'alar, daha tesettür emri nazil olmadan önceki devreye aittir ve bu hüküm, tesettür ve hicab ayetleriy­le mensuhtur.

Abdullah İbn-i Mes'ud (ra)'ın rivayet ettiğine göre Nebiyy-i Muhterem (sav) şöyle buyurmuştur:

"Kadın avrettir. Dışarı çıktığında şeytan onu gözetler (Fit­neye sevk eder.) Kadının, Rabbinin rahmetine en yakın olduğu hâl, evinin içinde bulunduğu vakittir." (Tirmizî, İbn-i Hibbân)


๑۩۞۩๑ yesrip kardeşliğin ortak durağı ๑۩۞۩๑
ZİLLET BİZDEN UZAKTIR
http://yesrip.yetkinforum.com

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz